Доступ до навчання в університеті для студентів - Ebitemp
Seguici su Forma.temp Ebitemp in
 • Home
 • /
 • біженців
 • /
 • Доступ до навчання в університеті для студентів

Доступ до навчання в університеті для студентів

що воно передбачає


Доступ до навчання в університеті для студентів

Описані нижче заходи забезпечуватимуться в межах максимальної суми в 5 000 000 євро та матимуть експериментальну тривалість до 31 грудня 2024 року.

Для кого це призначено та які вимоги?

Особам, що знаходяться під міжнародним захистом (статус біженця, додатковий захист і прохачі притулку), тимчасовим і спеціальним захистом, які найняті бюро з працевлаштування або проходять призначені для них навчальні курси, організовані Formatemp, надається доступ до послуги Ebitemp «Навчання в університеті для працюючих студентів» на спрощених умовах, що передбачає, у разі зарахування на курс університету в межах його законної тривалості, надання щорічної допомоги на оплату університетських зборів.

Послуга також призначена для працівників, які навчаються на університетському курсі підготовки під назвою «CFU» для отримання кредитів, передбачених Указом Президента Республіки 19/2016, і отриманих у ході здобуття диплома бакалавра, спеціаліста, магістра або проходження окремих університетських курсів. Послуга не надається для проходження післядипломних курсів (спеціалізація, магістратура тощо).

Заявник повинен мати підписаний трудовий договір про позикову працю або проходити призначений для нього курс навчання, організований Formatemp відповідно до цієї угоди (яка діє з 9 квітня 2022 року), у період її дії.

Якщо заявник найнятий бюро з працевлаштування, допомога буде виплачена, якщо хоча б 1 день договору про позикову працю припадає на період дії цієї Угоди (яка діє з 9 квітня 2022 р).

Якщо заявник відвідує один із навчальних курсів, організованих Formatemp для цієї конкретної цільової групи, допомога буде виплачена, якщо він відвідав принаймні 1 день курсу протягом терміну дії цієї Угоди (яка діє з 9 квітня 2022 року).

Запит можна подати з дією від 2023/2024 університетського навчального року і він не буде розповсюджуватись на попередні навчальні роки.

Варто зазначити, що вищеназвані вимоги мають бути виконані в період з 9 квітня 2023 року до 31 грудня 2024 року.

Що ви можете отримати

Річну допомогу у розмірі 200 євро разом з передбаченими законом податками на оплату університетських зборів.

Платежі дозволені за допомогою карток, які називаються "картками для рахунку з IBAN" (наприклад, картки Poste Pay Evolution), або прямими поштовими переказами. Для прямих поштових переказів дозволена оплата в межах максимального порогу в 1500 євро; для більших сум необхідно вказати IBAN рахунку, відкритого на ім'я особи, яка перебуває під міжнародним або тимчасовим захистом.

Платежі на іноземні банківські рахунки поза зоною SEPA не допускаються.

Що потрібно зробити

Запит необхідно надіслати протягом 60 днів з моменту сплати першого університетського внеску і в будь-якому випадку за період з 01 вересня 2023 року до 31 серпня 2024 року запит можна надіслати не пізніше 31 жовтня 2024 року за 2023/2024 навчальний рік, а за період з 01 вересня 2024 року до 31 грудня 2024 року запит можна надіслати не пізніше 01 березня 2025 року, в наступному порядку:

 • через особистий кабінет My Ebitemp*,в якому можна відстежувати статус запиту та додавати необхідні документи, якщо їх бракує;

*Зверніть увагу, що єдиним визнаним способом отримання запитів, що надходять за підтримки територіальних профспілкових пунктів, є платформа MyEbitemp; рекомендовані листи або листи, надіслані з сертифікованої електронної пошти (PEC), не приймаються.

На цю послугу встановлено ліміт розміром 5 000 000 євро (виділений на весь пакет послуг, спрямованих на підтримку осіб, що підлягають міжнародному захисту – статус біженця, додатковий захист і прохачі притулку – тимчасовому та спеціальному захисту), і вона має експериментальну тривалість до 31 грудня 2024 року.

На випадок відсутності необхідних документів Ebitemp призупинить подальший розгляд та надішле запит про надання додаткових документів, які треба подати не пізніше 120 календарних днів: якщо після завершення цього терміну відповідні документи не будуть додані, заява вважатиметься неприйнятою та, отже, відхиленою.

Необхідна документація


Документи, які потрібно додати:

 • Ксерокопія документа, що посвідчує особу (внутрішній паспорт (carta di identità) або закордонний паспорт), та індивідуального податкового номера* особи, що перебуває під міжнародним або тимчасовим захистом;
 • Посвідка на проживання або копія документу, що підтверджує подання запиту на міжнародний захист (статус біженця, додатковий захист і шукачі притулку), тимчасовий або спеціальний захист;
 • Самостійно заповнити бланк про відвідування навчального курсу Formatemp (форма на веб-сайті Ebitemp) або надати довідку про відвідування курсу (за наявності);
 • Заява, що заміняє офіційну довідку, про зарахування на офіційний університетський курс (визнаються лише навчальні заклади або університети, що знаходяться на території Італії), (форму можна завантажити безпосередньо з веб-сайту Ebitemp);
 • Копія документу про сплату університетського збору;
 • Форма конфіденційності Ebitemp.

У разі доступу до послуги неповнолітньої особи:

 • довідка про склад сім'ї або самостійне заповнення форми, що доступна на вебсайті Ebitemp.

У разі, якщо заявник, що підлягає міжнародному, тимчасовому чи спеціальному захисту, найнятий кадровою агенцією:

 • Копія строкового договору про тимчасове надання персоналу та будь-яких пролонгацій договорів, а також остання платіжна відомість;
 • Копія безстрокового договору про тимчасове надання персоналу й остання платіжна відомість.

Якщо особа, яка підлягає міжнародному, тимчасовому або спеціальному захисту, відвідує навчальний курс Formatemp, призначений для цієї конкретної цільової групи:

 • Самостійно заповнити бланк про відвідування навчального курсу Formatemp (форма на веб-сайті Ebitemp) або надати довідку про відвідування курсу (за наявності);

*якщо у вас немає остаточного індивідуального податкового номера, оскільки ви все ще очікуєте на визнання статусу міжнародного, тимчасового чи спеціального захисту, потрібно пред'явити копію документа, що підтверджує подання запиту про надання захисту із зазначенням присвоєного тимчасового індивідуального податкового номера;

Загальні положення щодо всіх вказаних вище спеціальних послуг

 Уточнюється, що всі заходи з підтримки та прийому, перелічені вище, можуть бути визнані одержувачам, які розпочали призначені для них навчальні курси Formatemp, навіть якщо ще не було проведено Оцінку навичок. Це також стосується вже поданих і призупинених заявок саме через відсутність Оцінки навичок.

У випадку відсутності всіх необхідних документів Ebitemp призупинить подальший розгляд та надішле запит про надання документів, які потрібно подати не пізніше 120 календарних днів. Якщо протягом цього терміну відповідні документи не буде надано, запит вважатиметься не прийнятим і, отже, відхиленим.

Якщо запит не був поданий із використанням правильного розділу послуги на порталі/паперової форми запиту, він буде скасований, і необхідно буде подати новий запит у строк, встановлений у відповідному положенні. З метою аналізу запиту дійсною датою вважатиметься дата отримання нового надісланого запиту.

Щоб гарантувати надання послуги, на яку оформлюється запит, Ebitemp залишає за собою право вимагати від зацікавленої особи іншу додаткову документацію, яка не вказана вище.

Слід зазначити, що заявки, подані неповнолітніми особами, мають бути підписанібатьками або особами, які їх замінюють.

Ebitemp контролюватиме загальний хід надання окремих спеціальних послуг, спрямованих на підтримку осіб, що підлягають міжнародному захисту – статус біженця, додатковий захист і прохачі притулку – тимчасовому та спеціальному захисту, щоб оцінити необхідність в просуванні або коригувальних діях.

Оцінка та схвалення запитів здійснюється виключно на розсуд Комісії з надання послуг.

З метою захисту своїх прав Ebitemp залишає за собою всі права, зокрема право на судові позови в разі надання неправдивих заяв або підроблених документів, а також в будь-яких вчинків, які потенційно можуть містити в собі цивільний чи кримінальний злочин.