Misiunea

Ebitemp este instituţia bilaterală naţională pentru muncă temporară. A fost înfiinţată în urma unui acord contractual între organizaţiile sindicale Felsa Cisl, Nidil Cgil şi Uil Cpo, şi asociaţia agenţiilor de muncă temporară Assolavoro, nu are scop patrimonial şi operează atât în favoarea salariaţilor cât şi a agenţiilor.
Într-un cadru în care relaţiile sindicale sunt coerente cu obiectivele de dezvoltare şi de calificare profesională şi ocupaţională ale sectorului, Ebitemp îndeplineşte o funcţie dublă:

•    se ocupă cu gestionarea raportului bilateral şi a drepturilor sindicale în sectorul muncii temporare
•    sprijină şi protejează salariaţii temporari prin intervenţii de susţinere a veniturilor şi alte prestaţii definite prin contractele naţionale.

Pentru îndeplinirea scopurilor sale, Ebitemp se foloseşte de contribuţia Agenţiilor de Muncă în măsura prevăzută prin contractul încheiat între cele două părţi.

Ultimo aggiornamento: